Back To The Course

CATİA ARAYÜZÜ

 • Unsur ağacı ve çizim ekranı arasında geçişin düzenlenmesi
 • Product structure yapısı
 • İki boyut ve üç boyut modelleme mantığının öğretilmesi

SKETCHER

 • İki boyut nesne oluşturma komutları
 • İki boyut düzenleme komutları
 • Sketch tools araç çubuğunun komutlara göre kullanılması
 • İki boyutlu seriler
 • Sınırlandırmalar
 • Ölçülendirmeler
 • Döngü analizi

PART DESİGN

 • İki boyuttan üç boyuta geçiş
 • Parametrik modelleme
 • Parametrik operasyonlar
 • Parametrik olmayan datanın parametrik hale getirilmesi
 • Ağırlık bulma ve atalet momenti hesaplama
 • Formül kullanma
 • Boyut benzerliği taşıyan parçaları çabuk üretebilmek için ölçü tablosu ile çizim

WİREFRAME AND SURFACE DESİGN

 • Nokta, çizgi, eğri, ve yüzey oluşturma
 • Silindir ve küre oluşturma
 • İki ve üç boyutta; tel kafes modelleme
 • İki ve üç boyutta; silme, budama, uzatma gibi operasyonlar
 • Hibrit modelleme
 • Örnek tel kafes modelleri

SURFACE DESİGN

 • İleri eğri komutları
 • İleri yüzey komutları
 • Süpürerek yüzey oluşturma
 • Kesit geçişli yüzey oluşturma
 • Aerodinamik uyumlu yüzey modelleme
 • Işık analizi

SKETCH TRACER

 • Resimlerin çizim ortamına çağırılması
 • Resimlerin düzenlenmesi
 • Resimlerin tasarıma uygun konumlandırılması
 • Resim büyüklüklerinin nizami ölçülere getirilmesi

IMAGİNE AND SHAPE

 • Serbest eğri oluşturma
 • İki boyut yüzey oluşturma
 • Üç boyut nesne oluşturma
 • Nesneleri yüzlerini kenarlarını ve köşelerini seçme
 • Nesneleri taşıma, döndürme, ölçekleme, eşgüdümleme

GENERATİVE SHEEP METAL DESİGN

 • Sac birleştirme türünün belirlenmesi
 • K faktörünün kullanım mantığı
 • Sac oluşturmalar ve bükümleri
 • Manuel ya da otomatik sac açılımları
 • Eğri açılımları
 • Çakışma kontrolleri
 • İmalat için dxflerin oluşturulması

STRUCTURE DESİGN

 • Üç boyut ızgara oluşturma
 • Düzlem sistemi oluşturma
 • Standartlara uygun plaka oluşturma
 • Standartlara uygun profil oluşturma
 • Birleşim öncesi profillerin uçlarının biçimlendirilmesi
 • Birleşim türleri ve uygulamaları
 • Pencere oluşturma

WELD DESİGN

 • Parçalı ve bütün kaynak oluşturma
 • Birleştirmelere kaynak özelliklerinin gösterildiği belirteçlerin atanması
 • Düz, içbükey, dışbükey kaynak türleri
 • Kullanıcı tanımlı kaynak oluşturma

DRAFTİNG

 • Kağıt ayarlamalarının yapılması
 • Tasarlanan modelin teknik resim ortamına alınması
 • Üst, yan, perspektif ve diğer görünüşlerin oluşturma
 • Yardımcı görünüş oluşturma
 • Düzlem kesit, parçalı kesit ve kısmi kesit alma
 • Detay görünüş alma
 • Montaj tasarımlar için balon oluşturma ve malzeme tablosu çıkarma
 • Pdf olarak kaydetme ve çıktı ayarlamaları

ASSEMBLY DESİGN

 • Montaj ortamına parça çağırma
 • Alt montajlarla çalışma
 • Montaja parça ekleme
 • Kumpas kullanımı ve konum manipülasyonları
 • Serbestlik, çakışma ve güvenlik mesafesi analizleri
 • Basit Animasyon

DMU KİNEMATİK

 • Hareket serbestliklerine uygun hareketlerin atanması ile çalışan mekanizma örnekleri
 • Hareket esnasında olabilecek çarpışmaların bulunması
 • Montajdaki sınırlandırmaları otomatik hareket jointlere çevirme
 • Serbestlik analizleri ve tahrik tanımlamaları
 • Hareketlendirmelerin video olarak kaydedilmesi
 • Mekatronik sistemlerde kullanılması için hareket hacminin elde edilmesi

PHOTO STUDİO

 • Ortam çeşitleri ve ayarlamaları
 • Işık çeşitleri ve rengi, şiddeti, keskinliği belirlenmesi
 • Kamera oluşturma ve konumlandırması
 • Yüzeye resim atama
 • Stand animasyonu eklenmesi
 • Resim render alınması
 • Video render alınması

CORE CAVİTY DESİGN

 • Tasarlanan plastik parçanın ortama dahil edilmesi
 • Çekme payı verilmesi ve undercut analizi
 • Kalıp ayırma hatının oluşturulması
 • Maça ayırma hattının oluşturulması
 • Etek oluşturulması

MOLD TOOLİNG DESİGN

 • Komponentli ve komponentsiz kalıp seti oluşturma
 • Maça ve kızak oluşturma
 • Sıyırıcı eklenmesi
 • Merkezleme pimleri ve burçlarının oluşturulması
 • Meme, yolluk ve giriş modellenmesi
 • Soğutma kanallarının oluşturulması ve güvenlik mesafesi analizi
 • Tasarlanan kalıbın animasyonu

HUMAN BUİLDER

 • Millet ve cinsiyet tercihine göre insan eklenmesi
 • Ayakta durma, oturma konumları
 • Eklem serbestesine uygun hareketlerin verilmesi
 • Yürüyüş, postacı yürüyüşü tırmanma, yüzme, sürünme, eğilme gibi hareketlerin verilmesi
 • Verilen hareketlerin seri simülasyonlara dahil edilmesi

GENERATİVE STRUCTURAL ANALYSİS

 • Sonlu elemanlar mantığının anlatılması
 • İnterpolasyonlu değer verme ve çözüm için iteratif yaklaşım ifadelerinin anlatılması
 • Global ve lokal ağ örme ve düğümlerin çözüme etkisinin anlatılması
 • Malzeme ataması, sabitlemelerin yapılması
 • Basınç Uygulaması
 • Doğrusal, eksenel, sabit, değişken yük uygulamaları
 • Bölgesel dağıtılmış yükleme ve merkezkaç kuvveti
Please register for Catia Kursu to view this lesson.