Back To The Course

CATİA ARAYÜZÜ

 • Unsur ağacı ve çizim ekranı arasında geçişin düzenlenmesi
 • Product structure yapısı
 • İki boyut ve üç boyut modelleme mantığının öğretilmesi

SKETCHER

 • İki boyut nesne oluşturma komutları
 • İki boyut düzenleme komutları
 • Sketch tools araç çubuğunun komutlara göre kullanılması
 • İki boyutlu seriler
 • Sınırlandırmalar
 • Ölçülendirmeler
 • Döngü analizi

PART DESİGN

 • İki boyuttan üç boyuta geçiş
 • Parametrik modelleme
 • Parametrik operasyonlar
 • Parametrik olmayan datanın parametrik hale getirilmesi
 • Ağırlık bulma ve atalet momenti hesaplama
 • Formül kullanma
 • Boyut benzerliği taşıyan parçaları çabuk üretebilmek için ölçü tablosu ile çizim

WİREFRAME AND SURFACE DESİGN

 • Nokta, çizgi, eğri, ve yüzey oluşturma
 • Silindir ve küre oluşturma
 • İki ve üç boyutta; tel kafes modelleme
 • İki ve üç boyutta; silme, budama, uzatma gibi operasyonlar
 • Hibrit modelleme
 • Örnek tel kafes modelleri

SURFACE DESİGN

 • İleri eğri komutları
 • İleri yüzey komutları
 • Süpürerek yüzey oluşturma
 • Kesit geçişli yüzey oluşturma
 • Aerodinamik uyumlu yüzey modelleme
 • Işık analizi

SKETCH TRACER

 • Resimlerin çizim ortamına çağırılması
 • Resimlerin düzenlenmesi
 • Resimlerin tasarıma uygun konumlandırılması
 • Resim büyüklüklerinin nizami ölçülere getirilmesi

IMAGİNE AND SHAPE

 • Serbest eğri oluşturma
 • İki boyut yüzey oluşturma
 • Üç boyut nesne oluşturma
 • Nesneleri yüzlerini kenarlarını ve köşelerini seçme
 • Nesneleri taşıma, döndürme, ölçekleme, eşgüdümleme

GENERATİVE SHEEP METAL DESİGN

 • Sac birleştirme türünün belirlenmesi
 • K faktörünün kullanım mantığı
 • Sac oluşturmalar ve bükümleri
 • Manuel ya da otomatik sac açılımları
 • Eğri açılımları
 • Çakışma kontrolleri
 • İmalat için dxflerin oluşturulması

STRUCTURE DESİGN

 • Üç boyut ızgara oluşturma
 • Düzlem sistemi oluşturma
 • Standartlara uygun plaka oluşturma
 • Standartlara uygun profil oluşturma
 • Birleşim öncesi profillerin uçlarının biçimlendirilmesi
 • Birleşim türleri ve uygulamaları
 • Pencere oluşturma

WELD DESİGN

 • Parçalı ve bütün kaynak oluşturma
 • Birleştirmelere kaynak özelliklerinin gösterildiği belirteçlerin atanması
 • Düz, içbükey, dışbükey kaynak türleri
 • Kullanıcı tanımlı kaynak oluşturma

DRAFTİNG

 • Kağıt ayarlamalarının yapılması
 • Tasarlanan modelin teknik resim ortamına alınması
 • Üst, yan, perspektif ve diğer görünüşlerin oluşturma
 • Yardımcı görünüş oluşturma
 • Düzlem kesit, parçalı kesit ve kısmi kesit alma
 • Detay görünüş alma
 • Montaj tasarımlar için balon oluşturma ve malzeme tablosu çıkarma
 • Pdf olarak kaydetme ve çıktı ayarlamaları

ASSEMBLY DESİGN

 • Montaj ortamına parça çağırma
 • Alt montajlarla çalışma
 • Montaja parça ekleme
 • Kumpas kullanımı ve konum manipülasyonları
 • Serbestlik, çakışma ve güvenlik mesafesi analizleri
 • Basit Animasyon

DMU KİNEMATİK

 • Hareket serbestliklerine uygun hareketlerin atanması ile çalışan mekanizma örnekleri
 • Hareket esnasında olabilecek çarpışmaların bulunması
 • Montajdaki sınırlandırmaları otomatik hareket jointlere çevirme
 • Serbestlik analizleri ve tahrik tanımlamaları
 • Hareketlendirmelerin video olarak kaydedilmesi
 • Mekatronik sistemlerde kullanılması için hareket hacminin elde edilmesi

PHOTO STUDİO

 • Ortam çeşitleri ve ayarlamaları
 • Işık çeşitleri ve rengi, şiddeti, keskinliği belirlenmesi
 • Kamera oluşturma ve konumlandırması
 • Yüzeye resim atama
 • Stand animasyonu eklenmesi
 • Resim render alınması
 • Video render alınması

CORE CAVİTY DESİGN

 • Tasarlanan plastik parçanın ortama dahil edilmesi
 • Çekme payı verilmesi ve undercut analizi
 • Kalıp ayırma hatının oluşturulması
 • Maça ayırma hattının oluşturulması
 • Etek oluşturulması

MOLD TOOLİNG DESİGN

 • Komponentli ve komponentsiz kalıp seti oluşturma
 • Maça ve kızak oluşturma
 • Sıyırıcı eklenmesi
 • Merkezleme pimleri ve burçlarının oluşturulması
 • Meme, yolluk ve giriş modellenmesi
 • Soğutma kanallarının oluşturulması ve güvenlik mesafesi analizi
 • Tasarlanan kalıbın animasyonu

HUMAN BUİLDER

 • Millet ve cinsiyet tercihine göre insan eklenmesi
 • Ayakta durma, oturma konumları
 • Eklem serbestesine uygun hareketlerin verilmesi
 • Yürüyüş, postacı yürüyüşü tırmanma, yüzme, sürünme, eğilme gibi hareketlerin verilmesi
 • Verilen hareketlerin seri simülasyonlara dahil edilmesi

GENERATİVE STRUCTURAL ANALYSİS

 • Sonlu elemanlar mantığının anlatılması
 • İnterpolasyonlu değer verme ve çözüm için iteratif yaklaşım ifadelerinin anlatılması
 • Global ve lokal ağ örme ve düğümlerin çözüme etkisinin anlatılması
 • Malzeme ataması, sabitlemelerin yapılması
 • Basınç Uygulaması
 • Doğrusal, eksenel, sabit, değişken yük uygulamaları
 • Bölgesel dağıtılmış yükleme ve merkezkaç kuvveti

Tüm detaylara manuel müdahale edebilme esnekliği
Parametrik ve düzenli tasarım yapma imkanı
İleri düzey yüzey tasarımı
Spesifik modüller ile tasarımda kolaylık
Catia tabanlı analitik düşünme