Back To The Course

CATİA ARAYÜZÜ

  • Unsur ağacı ve çizim ekranı arasında geçişin düzenlenmesi
  • Product structure yapısı
  • İki boyut ve üç boyut modelleme mantığının öğretilmesi

SKETCHER

  • İki boyut nesne oluşturma komutları
  • İki boyut düzenleme komutları
  • Sketch tools araç çubuğunun komutlara göre kullanılması
  • İki boyutlu seriler
  • Sınırlandırmalar
  • Ölçülendirmeler
  • Döngü analizi

PART DESİGN

  • İki boyuttan üç boyuta geçiş
  • Parametrik modelleme
  • Parametrik operasyonlar
  • Parametrik olmayan datanın parametrik hale getirilmesi
  • Ağırlık bulma ve atalet momenti hesaplama
  • Formül kullanma
  • Boyut benzerliği taşıyan parçaları çabuk üretebilmek için ölçü tablosu ile çizim

WİREFRAME AND SURFACE DESİGN

  • Nokta, çizgi, eğri, ve yüzey oluşturma
  • Silindir ve küre oluşturma
  • İki ve üç boyutta; tel kafes modelleme
  • İki ve üç boyutta; silme, budama, uzatma gibi operasyonlar
  • Hibrit modelleme
  • Örnek tel kafes modelleri

SURFACE DESİGN

  • İleri eğri komutları
  • İleri yüzey komutları
  • Süpürerek yüzey oluşturma
  • Kesit geçişli yüzey oluşturma
  • Aerodinamik uyumlu yüzey modelleme
  • Işık analizi

SKETCH TRACER

  • Resimlerin çizim ortamına çağırılması
  • Resimlerin düzenlenmesi
  • Resimlerin tasarıma uygun konumlandırılması
  • Resim büyüklüklerinin nizami ölçülere getirilmesi

IMAGİNE AND SHAPE

  • Serbest eğri oluşturma
  • İki boyut yüzey oluşturma
  • Üç boyut nesne oluşturma
  • Nesneleri yüzlerini kenarlarını ve köşelerini seçme
  • Nesneleri taşıma, döndürme, ölçekleme, eşgüdümleme

GENERATİVE SHEEP METAL DESİGN

  • Sac birleştirme türünün belirlenmesi
  • K faktörünün kullanım mantığı
  • Sac oluşturmalar ve bükümleri
  • Manuel ya da otomatik sac açılımları
  • Eğri açılımları
  • Çakışma kontrolleri
  • İmalat için dxflerin oluşturulması

STRUCTURE DESİGN

  • Üç boyut ızgara oluşturma
  • Düzlem sistemi oluşturma
  • Standartlara uygun plaka oluşturma
  • Standartlara uygun profil oluşturma
  • Birleşim öncesi profillerin uçlarının biçimlendirilmesi
  • Birleşim türleri ve uygulamaları
  • Pencere oluşturma

WELD DESİGN

  • Parçalı ve bütün kaynak oluşturma
  • Birleştirmelere kaynak özelliklerinin gösterildiği belirteçlerin atanması
  • Düz, içbükey, dışbükey kaynak türleri
  • Kullanıcı tanımlı kaynak oluşturma

DRAFTİNG

  • Kağıt ayarlamalarının yapılması
  • Tasarlanan modelin teknik resim ortamına alınması
  • Üst, yan, perspektif ve diğer görünüşlerin oluşturma
  • Yardımcı görünüş oluşturma
  • Düzlem kesit, parçalı kesit ve kısmi kesit alma
  • Detay görünüş alma
  • Montaj tasarımlar için balon oluşturma ve malzeme tablosu çıkarma
  • Pdf olarak kaydetme ve çıktı ayarlamaları

ASSEMBLY DESİGN

  • Montaj ortamına parça çağırma
  • Alt montajlarla çalışma
  • Montaja parça ekleme
  • Kumpas kullanımı ve konum manipülasyonları
  • Serbestlik, çakışma ve güvenlik mesafesi analizleri
  • Basit Animasyon

DMU KİNEMATİK

  • Hareket serbestliklerine uygun hareketlerin atanması ile çalışan mekanizma örnekleri
  • Hareket esnasında olabilecek çarpışmaların bulunması
  • Montajdaki sınırlandırmaları otomatik hareket jointlere çevirme
  • Serbestlik analizleri ve tahrik tanımlamaları
  • Hareketlendirmelerin video olarak kaydedilmesi
  • Mekatronik sistemlerde kullanılması için hareket hacminin elde edilmesi

PHOTO STUDİO

  • Ortam çeşitleri ve ayarlamaları
  • Işık çeşitleri ve rengi, şiddeti, keskinliği belirlenmesi
  • Kamera oluşturma ve konumlandırması
  • Yüzeye resim atama
  • Stand animasyonu eklenmesi
  • Resim render alınması
  • Video render alınması

CORE CAVİTY DESİGN

  • Tasarlanan plastik parçanın ortama dahil edilmesi
  • Çekme payı verilmesi ve undercut analizi
  • Kalıp ayırma hatının oluşturulması
  • Maça ayırma hattının oluşturulması
  • Etek oluşturulması

MOLD TOOLİNG DESİGN

  • Komponentli ve komponentsiz kalıp seti oluşturma
  • Maça ve kızak oluşturma
  • Sıyırıcı eklenmesi
  • Merkezleme pimleri ve burçlarının oluşturulması
  • Meme, yolluk ve giriş modellenmesi
  • Soğutma kanallarının oluşturulması ve güvenlik mesafesi analizi
  • Tasarlanan kalıbın animasyonu

HUMAN BUİLDER

  • Millet ve cinsiyet tercihine göre insan eklenmesi
  • Ayakta durma, oturma konumları
  • Eklem serbestesine uygun hareketlerin verilmesi
  • Yürüyüş, postacı yürüyüşü tırmanma, yüzme, sürünme, eğilme gibi hareketlerin verilmesi
  • Verilen hareketlerin seri simülasyonlara dahil edilmesi

GENERATİVE STRUCTURAL ANALYSİS

  • Sonlu elemanlar mantığının anlatılması
  • İnterpolasyonlu değer verme ve çözüm için iteratif yaklaşım ifadelerinin anlatılması
  • Global ve lokal ağ örme ve düğümlerin çözüme etkisinin anlatılması
  • Malzeme ataması, sabitlemelerin yapılması
  • Basınç Uygulaması
  • Doğrusal, eksenel, sabit, değişken yük uygulamaları
  • Bölgesel dağıtılmış yükleme ve merkezkaç kuvveti
  • Catia Kursu
  • Hareket serbestliklerine uygun hareketlerin atanması ile çalışan mekanizma örnekleri
Please register for Catia Kursu to view this lesson.